MENU menu

ING. LUBOŠ JAROUŠEK

SOUDNÍ ZNALEC

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně pro základní obor:

  • ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování strojů a zařízení
  • strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací na technický stav strojů a zařízení

Nedílnou součástí posuzování technického stavu strojů a zařízení je rovněž posuzování bezpečnosti provozu strojů a zařízení dle platných norem, vyhlášek a nařízení. Jsem oprávněn ke zhotovování znaleckých a odborných posudků i v této oblasti.

V oceňování strojů a zařízení a posuzování bezpečnosti provozu strojů a zařízení mám dlouholetou praxi a odpovídající vzdělání. Vystudoval jsem Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojní, katedru Tvářecí a obráběcí stroje. V tomto oboru působím nepřetržitě již 30 let a vzdělání si neustále doplňuji tak, abych byl schopen aplikovat technické novinky do praxe v souladu jak s legislativou České republiky, tak s legislativou Evropské unie.

V oboru znalectví a odborného posuzování působím již 10 let. Mými klienty je řada renomovaných firem. Pro svoji praxi soudního znalce jsem absolvoval i studium na Ústavu soudního inženýrství VUT Brno.

Zaručuji Vám profesionální přístup, seriózní jednání a zajištění mlčenlivosti. Mým cílem je plně uspokojit individuální potřeby každého klienta.

KONTAKTY

Adresa: Nerudova 319/5, Veveří, 602 00 Brno
Email: Lubos.jarousek@seznam.cz
Tel: 606 384 099