MENU menu

ANALÝZA RIZIK

Provádím profesionální zpracování analýzy rizik dle požadavků ČSN EN ISO 12100: 2011

Nabízím spolupráci (resp. vedení a odbornou spoluúčast) při zpracování analýzy rizik na nově konstruovaný nebo modernizovaný stroj (zařízení). Vypracování analýzy rizik na stroj (zařízení), které je již v provozu, pro účely stanovení nezbytných úprav stroje tak, aby jeho další provoz byl v souladu s platnou legislativou

Nedílná součást analýzy rizik

  • specifikace zbytkových rizik
  • specifikace závažnosti zbytkových rizik
  • specifikace ochrany zdraví zaměstnanců a způsoby předcházení pracovním úrazům ve vztahu ke zbytkovým rizikům