MENU menu

POSUZOVÁNÍ SHODY

Součástí nabízených služeb je rovněž technická pomoc a příprava strojů a zařízení pro posouzení shody. Dlouhodobě v této oblasti spolupracuji se:

  • Strojírenským zkušebním ústavem v Brně
  • TÜV SÜD Czech s.r.o

Uvedené notifikované osoby jsou oprávněny udělovat „Certifikáty ES-přezkoušení typu“ na základě kterých je možno (u zařízení spadajících do přílohy č. 4 NV 176/2008 Sb.) vystavit ES-Prohlášení o shodě.

ZAJISTÍM:

  • prvotní obhlídku stroje, na základě které budou stanoveny nezbytné úpravy nutné pro vystavení Certifikátu
  • všechny nezbytné zkoušky, revize a měření nezbytné pro vystavení Certifikátu
  • nezbytnou dokumentaci k předmětnému zařízení nutnou pro vystavení Certifikátu
  • návod k používání k předmětnému zařízení nutný pro vystavení Certifikátu
  • komunikaci s notifikovanou osobou
  • případně mohu zajistit i realizaci nezbytných úprav, oprav nebo modernizace předmětného stroje tak, aby notifikovaná osoba mohla vystavit Certifikát