MENU menu

MÍSTNÍ PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Provádím profesionální zpracování místních provozně bezpečnostních předpisů pro stroje a zařízení

Nedílnou součástí místních provozně bezpečnostních předpisů jsou upozornění na zbytková rizika specifikovaná na základě analýzy rizik předmětného stroje nebo zařízení.