MENU menu

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Vzhledem ke své dlouholeté praxi (více jak 30 let) v oblasti tvářecích strojů a zejména lisů, nabízím technickou pomoc respektive přímo realizaci nebo zprostředkování níže uvedených činností vedoucích k realizaci dodávky „na klíč“.

 • řešení problémů, poruch a bezpečnosti provozu tvářecích strojů
 • výběr vhodného lisu, respektive vhodných zařízení pro tvářecí linku, pro danou technologii
 • zajištění projektové přípravy záměru zákazníka (stavebního projektu i technologického projektu)
 • zajištění dodávky vlastního lisu po provedené opravě a modernizaci (viz záložka "PRODEJ STROJŮ")
 • zajištění dodávky jednotlivých zařízení tvořících tvářecí linku, v případě požadavku zákazníka na tváření v automatickém procesu ze svitku plechu
 • zajištění revizí tlakových nádob, včetně vystavení nových pasportů tlakových nádob
 • zajištění revizí elektromotorů, včetně repase těchto zařízení a včetně vystavení revizních zpráv
 • zajištění revizí hydraulických agregátů, včetně repase těchto zařízení a včetně vystavení revizních zpráv
 • zajištění montáže a demontáže tvářecích strojů včetně zajištění potřebných zvedacích mechanismů a zařízení, popřípadě včetně zajištění jejich transportu (Jsme schopni zajistit i postavení lisu ve velmi obtížných prostorových podmínkách (zejména nízké haly) využitím speciálních přípravků pro těžkou montáž).
 • návrh zajištění ochrany nebezpečných prostor kolem lisu, respektive kolem celé tvářecí linky
 • zajištění mezioperačních, vynášecích, respektive jiných dopravníků, včetně eventuálních skluzů a násypek pro snadný odvod odpadu vznikajícího při lisování
 • posouzení bezpečnosti strojů v závislosti na platných bezpečnostních předpisech a nařízeních (NV 378/2001 Sb.)
 • zajištění vystavení „Certifikátu o ES přezkoušení typu“ notifikovanou zkušebnou. Tyto certifikáty, na základě kterých je dodavatel oprávněn vystavit „ES-Prohlášení o shodě“ je uznáváno ve všech zemích EU. Certifikované stroje pak mohou být označeny značkou „CE“.
 • vypracování návodů k používání dle platných norem a nařízení, plně odpovídající požadavkům ČSN EN 62 079, ČSN EN 692+A1: 2009, ČSN EN 693+A2: 2012, směrnici EU č.2006/42/ES (NV 176/2008 Sb. „Technické požadavky na strojní zařízení“), směrnici EU č. 2014/35/ES (NV 118/2016 Sb. Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí) a směrnici EU č.2014/30/ES (NV 117/2016 Sb. - Technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility)
 • zajišťování servisu tvářecích strojů – na tvářecí stroje a zařízení jsme schopni poskytovat plnohodnotný servis jak po stránce mechanické, tak elektrické
 • zajištění měření základních bezpečnostních parametrů lisu autorizovanou zkušebnou, a to:
  • měření doběhu beranu (pro výpočet minimální bezpečné vzdálenosti umístění panelu dvouručního spouštění, stojánků dvouručního spouštění respektive vzdálenosti umístění světelných závor od nebezpečného prostoru dle ČSN EN ISO 13855: 2010
  • měření součinnosti tlačítek dvouručního spouštění dle ČSN EN 574+A1: 2008
  • u lisů, které nemají mechanickou vazbu mezi spojkou a brzdou měření překrývání funkce spojky a brzdy
  • měření hluku
 • zajištění cejchování vybraných zařízení tvářecích strojů autorizovanou zkušebnou, a to:
  • cejchování hydraulické pojistky přetížení
  • cejchování siloměru
  • cejchování jiného zařízení pro signalizaci přetížení stroje
 • technická pomoc při:
  • konstrukci nástrojů pro tváření za tepla i za studena
  • výběru vhodných zařízení pro rychlovýměnu nástrojů
  • použití vhodných maziv
  • řešení problematiky odhlučnění
  • pro odstranění resp. minimalizování vibrací přenášených do okolí
 • dodávky dalších zařízení pro tvářecí linky jako jsou například:
  • mezioperační a vynášecí dopravníky
  • šrotovací nůžky
  • ohřevy
  • odsávání zplodin, atd.