MENU menu

ZNALECKÉ POSUDKY

Provádím zpracování znaleckých posudků, cenových odhadů a expertíz v těchto oblastech:

  • aktuální ceny strojů a zařízení
  • posouzení technického stavu strojů a zařízení

Znalecké posudky jsou vyhotoveny nestranně, v nejvyšší kvalitě, dle standardů určených Ústavem soudního inženýrství při VUT Brno a v krátkých termínech. Standardně jsou vyhotoveny ve dvou originálech (v případě potřeby je možné dodat i jakýkoliv jiný počet). Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb.

TERMÍNY

Termíny vypracování znaleckých posudků jsou stanoveny dle Vašich požadavků a potřeb a na základě možností znalce.

Standardně doba vypracování znaleckého posudku činí 7 až 14 dnů, dle rozsahu posudku.

Předpokladem rychlého vyhotovení znaleckého posudku je dostupnost nezbytných podkladů pro vypracování posudku, například předložení pořizovacích dokladů movitých věcí, umožnění rychlého provedení místního šetření apod.

V případě nutnosti lze znalecký posudek zpracovat i v expresním termínu do dvou pracovních dnů.

CENY

Ceny znaleckých posudků jsou stanoveny smluvně na základě jednání s klientem, rozsahu posudku a požadovaného termínu vypracování posudku.